Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Stacja Kontroli Pojazdów nr 3 w Sosnowcu

Stacja Kontroli Pojazdów nr 3 w Sosnowcu

DW-AUTO

DW-AUTO

Poleć nas innym
Taryfikator mandatów i punktów karnych

W jaki sposób i za co możemy zostać ukarani na drodze? Przedstawiamy taryfikator mandatów i punktów karnych obowiązujący w Polsce. Chcemy w ten sposób umożliwić zorientowanie się, za które zachowania na drodze można otrzymać grzywnę i jakiej wysokości oraz, za które z nich grożą punkty karne i w jakiej wysokości.

Wysokość kar pieniężnych - tzw. taryfikator - za poszczególne wykroczenia reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023), zaś punkty karne - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998, sprost. z 2003 r. Nr 35, poz. 311 ).

I tak, przekroczenie dozwolonej prędkości pozwala na nałożenie grzywny:
od 6 do 10 km/h - 20 - 50 zł, 1 pkt
od 11 do 20 km/h – 50-100 zł, 2 pkt
od 21 do 30 km/h - 100-200 zł, 4 pkt
od 31 do 40 km/h - 200-300 zł, 6 pkt
od 41 do 50 km/h - 300-400 zł, 8 pkt
od 51 km/h i więcej - 400-500 zł, 10 pkt

W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o wartość mniejszą jak 6 km/h, pomimo możliwości nałożenia grzywny do 50 zł., punktów karnych nie przypisuje się.

Taryfikator grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego
 

Kierowca, który w ciągu roku uzbiera ponad 24 punkty karne (20 w przypadku osób, które prawo jazdy odebrały mniej niż rok temu) traci prawo do prowadzenia samochodu i musi ponownie zdać egzamin (kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok muszą przejść cały kurs). Raz na pół roku można przejść specjalny kurs, po którym konto maleje o sześć punktów karnych.

Przepisy wykonawcze zostały zawarte w Rozporządzeniu MSWiA  z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236 poz. 1998). Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2003r.

Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom